תצוגות

About threeasFour

threeASFOUR הוא קולקטיב אופנה שנוסד בשנת 2005 ע"י שלושת המעצבים: עדי גיל – נולדה וגדלה בישראל, גבי עספור  – פלסטיני במקור שנולד וגדל בביירות, ואנג'לה דונהאוזר  – נולדה ברוסיה וגדלה בגרמניה. בדומה לביוגרפיה הפרטית שלהם, מבקשים המעצבים שהינם מרקע לאומי ותרבותי שונה, ליצור פרויקט כמעט אוטופי המעלה משאלה של יצירת שיח ואחדות דרך אמנות ואופנה. threeASFOUR ידועים בזכות חייטות אנטומית ייחודית, טכניקות הדפס ושילוב של מתמטיקה ומדע בעיצובים אותם יוצרים. חזונם של threeASFOUR, "אופנה פוגשת חיים", וגישתם הפיסולית לאופנה, מגדירים מחדש את החייטות הקלאסית.

עבודותיהם של threeASFOUR מוצגות בתערוכות קבע במוזיאונים היוקרתיים בעולם בינהם- Metropolitan Museum of Art Costume, Institute and the Cooper Hewitt Design Museum in New York, Victoria & Albert Museum in London, ו- Musee de la Mode et du Costume Palais Galliera in Paris.

http://threeasfour.com/

תגובות

כתיבת תגובה

(לא יופיע בתגובה)

* שדה חובה

 1. סוזנה

  נשמעים מעניינים מאד

 2. יעל

  השבוע רוברטו קוואלי והשבוע טריאזפור, נהיינו מילנו. בהצלחה

 3. גיא

  רב תרבותיות באופנה? נשמע מרענן. בייחוד בגלל שנמאס מהמונופולים התרבותיים של פריז או ניו יורק על התחום.

 4. sivan

  dont stop!your initiative is like a light beacon in the night we live in.thank you for your efforts and creativity