קארינה לינצקי

אינטואיטיבי- קארינה לינצקי מגיבה

קו אלכסוני יחיד מוביל אותך בדרך הכי קצרה אל תוך הנקודה שבה נפגשים הצללים והפעימות.

קו אלכסוני יחיד מוביל אותי אל תוך הזיכרון העמום על הרגעים בהם למדתי אותי למשוך עוד קצת עד נקודת האל חזור.

אני עדיין משועבדת להצלבות שלך. לכחול שמצטלב עם האדום.

לאלכסונים שלך. אני נאמנה להם באופן שיטתי ובדרך רפטטיבית.

אני יודעת שאתה מקביל אלי. מתחמק מפניות חדות על הקו הישר.

from HAIR by Agnieszka Polska