אבינת גוטסמן

שמחות להשיק את השאלון השבועי טיפ טיפוח

טיפ טיפוח – אבינת גוטסמן

ספר על עצמך

אבינת גוטסמן, חייט, מעצב ויוצר בגדים

מה יפה בעינייך?

האפשרות ליופי

האם אתה אוהב את הגוף שלך?

אוהב

 באיזה איבר בגוף אתה עושה הכי הרבה שימוש?

גלגל העין

מה אתה אוהב לחשוף בגוף ומה להסתיר?

אני אענה בקושיה: האבר שאני הכי אוהב לחשוף הוא גם האבר שהכי חשוב לי להסתיר.

איזה איבר נוסף היית מוסיף או מוריד מהגוף?

עוד ראש כי לא היה מזיק לי תוספת זיכרון וכוח חישוב.

טיפ לטיפוח:

מספריים ישרים וצרים ומסרק זעיר הם אביזרים החרכים לכל החפץ בשפם נאה!

דופלו Duplo

 קישור לאתר של אבינת גוטסמן: כאן