מישל גרויסמן

Michel Groisman מעביר

במופע ( Transferencia (Transference מישל גרויסמן, אמן מיצג ברזילאי, מאתגר ובוחן את  תנועתיות וסיבולת הגוף היחיד. באמצעות מכשיר שהמציא מחוברים נרות לגוף האמן בעזרת רצועות עור וצינוריות. בפעולה רציפה של תנועה איטית באופן מוקצן הנרות מוצתים וכבים כחלק מטקס קבוע של אש ונשימה.

 

מישל גרויסמן, Transference