צנטרפוגה

צנטריפוגה | תערוכת בוגרי 2015 של בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי במתחם ביאליק

נושא העל של פרויקטי הגמר בשנת הלימודים תשע"ה היה תשתיות.

בהרבה מובנים, התשתיות עליהן מוקמים ערים ובניינים מכתיבות את גבולות הפיתוח האדריכלי והעירוני. לדוגמא, עיר בעלת תשתיות תנועה ותעבורה מצומצמים תגביל את היקף הבנייה בתחומה. אילו המתכננים והאדריכלים היו מתעלמים מיכולות קיבולת התנועה והתעבורה של אזור מסוים, התשתיות היו קורסות והעיר לא הייתה מתפקדת. לכן תשתיות עומדות בבסיס היצירה האדריכלית והעירונית.

אולם תשתיות אינן מצטמצמות אך ורק לממד הפיזי והתפקודי של ערים ובניינים. לתשתיות משמעות תרבותית, חברתית ופוליטית. לדוגמא, חברה לא יכולה להתפתח ללא תשתיות חינוכיות. במצבים אלו, האדריכלות משמשת כפלטפורמה עבור יצירת תשתיות מופשטות ותורמת את הממד הפיזי להיווצרותן בצורת גני ילדים, בתי ספר, אוניברסיטאות וכדומה. בתפקידה זה, האדריכלות, כתשתית, תורמת לקביעת אופי הפעולה החינוכית. בית ספר אחד אינו דומה למשנהו.

פרויקטי הגמר של בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי בחנו בדרכים שונות את שאלת התשתיות האדריכליות והעירוניות. מתוך עמדה ביקורתית על תשתיות קיימות, הפרויקטים מבקשים להציע תשתיות חדשות.

פרויקטי הגמר מוצגים בחמשה בניינים במתחם כיכר ביאליק. הצגת הפרויקטים במתחם הכיכר ממנה צמחה העיר תל אביב, כיכר שבהרבה מובנים משמשת כתשתית רעיונית לעיר תל אביב, מאפשרת לבחון בסמיכות כיצד תשתיות שונות פעולות: הכיכר כתשתית עירונית מקומית, הכיכר כתשתית רעיונית והכיכר כתשתית לתערוכת הבוגרים.

התערוכה, צנטריפוגה, מבקשת להשתמש בפעולה כאנלוגיה לתהליך אותו עברו הסטודנטים במהלך הלימודים. זהו תהליך של הפרדה, מיון, זיכוך ולסוף פיזור מעצם הכוחות שפעלו על הסטודנטים במהלך הלימודים.