Bedouin Embroidery

threeASFOUR ורוקמות המדבר

כמה ימים לאחר פתיחת התערוכה המוצלחת בבית העיר, הדרימה שלישיית threeASFOUR אל הכפר הבדואי לקייה שבנגב, אל מאהל "רקמת המדבר". במאהל אירחו אותם הנשים הבדואיות, כיבדו אותם בארוחה בדואית מסורתית וסיפרו על עבודת הרקמה שלהם ועל התרבות והמסורת ממנה צמחה.

המשך…