Naomi Buhlmann

Beautiful | חופשת קיץ בביירות

האמנית נעמי בוהלמן שמשתתפת בתערוכה Not Book בבית העיר במכתב לאוצר פרויקט "פושטית" ד"ר גיא מורג צפלביץ' בו היא מספרת  על  המחברת שיצרה.

16.09.11

הי גיא,
הקיץ נסעתי לביירות ל"חופשה" .
זה היה מעניין לראות ולהרגיש את הדומה והשונה בין תל אביב וביירות. חשבתי שזה יכול לעניין אותך, במיוחד מאחר ואינך יכול לבקר שם.
הכותרת של הספר היא  >>Beautiful  << מאחר וכשציירתי ברחבות האנשים כל הזמן אמרו:  >> ! Beautiful <<
כל טוב,
נעמי משוויץ.

המשך…