Shenkar

סדנא ואורחת מפתיעה

למחרת הפתיחה, אחרי כמה שעות שינה קצובות, חזרו חברי threeASFOUR לבית העיר להעביר כאן סדנה לסטודנטים נבחרים לעיצוב אופנה מבתי הספר שנקר, בצלאל, ויצו חיפה ומכון אבני. בסדנא סיפרו threeASFOUR על עצמם, על דרכי החיים שהביאו אותם ליצור יחד, ועל אופני היצירה שלהם. לסדנא הצטרפה אורחת מיוחדת, הגברת רות דיין, מקימת "משכית" המיתולוגית, שבגדיה מתכתבים באופו מובהק עם קולקציית אינסאלאם אינשאלום של threeASFOUR.

המשך…