Yossi Milo Gallery

האדם הפראי: סדרת צילומים של צ'ארלס פרייזר /דיווח מהשטח/ N.Y

Charles Fréger , laufr (jumper) trebic, Czech Republic, 2010- 2011

בימים אלו מוצגת בגלריה  Yossi Milo הממוקמת בצ'לסי התערוכה "האדם הפראי" של האמן הצרפתי צ'ארלס פרייזר.  במהלך השנים  2010   ו -2011, יצא פרייזר לחיפוש אחר האדם הפראי בשמונה עשרה מדינות באירופה, ביניהן: איטליה, פולין, סקוטלנד וצ'כיה. דמותו האגדית בת מאות השנים של האדם הפראי מסמלת מעברים ומזוהה עם פסטיבלים המציינים את הדפוסים המחזוריים של החיים: חילופי העונות, חגים דתיים מיוחדים, טקסי מעבר, חיים והמוות.

בדיוקנאות שצילם פרייזר מופיעות הדמויות בתלבושות מסורתיות המורכבות משכבות של עורות בעלי חיים, צמחים מקומיים, עצמות וקרניים. שכבות אלה הופכות את המחופשים לדוב צמרי, לתיש ארוך קרניים, לשד או לאיש קש . פרייזר בחר לצלם את היצורים הדמיוניים בנוף מולדתם ובוחן את ההיקסמות האנושית ממיתוסים, פולחן ומסורת. במובן זה, סדרת "האדם הפראי" מהווה חקירה אנתרופולוגית שמצביעה על הקשר בין תרבויות ומסורות לאדמה ולקצב המחזורי של החיים. הסדרה בוחנת את  מערכת היחסים המורכבת של האדם עם הטבע וכיצד שרידים של תלבושות וטכסים ממשיכים להשפיע על החיים העכשוויים.

המשך…